Emojis – page 72

🆗 OK button OK | OK button
🅿 P button P | P button | parking
🆘 SOS button help | SOS | SOS button
🆙 UP! button mark | UP | UP! | UP! button
🆚 VS button versus | VS | VS button
🈁 Japanese “here” button “here” | Japanese | Japanese “here” button | katakana | ココ
🈂 Japanese “service charge” button “service charge” | Japanese | Japanese “service charge” button | katakana | サ
🈷 Japanese “monthly amount” button “monthly amount” | ideograph | Japanese | Japanese “monthly amount” button | 月
🈶 Japanese “not free of charge” button “not free of charge” | ideograph | Japanese | Japanese “not free of charge” button | 有
🈯 Japanese “reserved” button “reserved” | ideograph | Japanese | Japanese “reserved” button | 指
🉐 Japanese “bargain” button “bargain” | ideograph | Japanese | Japanese “bargain” button | 得
🈹 Japanese “discount” button “discount” | ideograph | Japanese | Japanese “discount” button | 割
🈚 Japanese “free of charge” button “free of charge” | ideograph | Japanese | Japanese “free of charge” button | 無
🈲 Japanese “prohibited” button “prohibited” | ideograph | Japanese | Japanese “prohibited” button | 禁
🉑 Japanese “acceptable” button “acceptable” | ideograph | Japanese | Japanese “acceptable” button | 可
🈸 Japanese “application” button “application” | ideograph | Japanese | Japanese “application” button | 申
🈴 Japanese “passing grade” button “passing grade” | ideograph | Japanese | Japanese “passing grade” button | 合
🈳 Japanese “vacancy” button “vacancy” | ideograph | Japanese | Japanese “vacancy” button | 空
Japanese “congratulations” button “congratulations” | ideograph | Japanese | Japanese “congratulations” button | 祝
Japanese “secret” button “secret” | ideograph | Japanese | Japanese “secret” button | 秘